Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Sejs Skole


Fællesskab og trivsel. Kvalitet og ambition. Udsyn og mod.

Sejs Skole er en kommunal folkeskole, som ligger sydøst for Silkeborg. Vi har 714 elever og underviser fra 0. - 9. årgang.  

Hvorfor skal man vælge Sejs Skole? 

Vores ambition er at drive en god skole, hvor fællesskabet er i fokus, da fællesskab og trivsel er en forudsætning for et godt læringsmiljø og en god hverdag for alle. 
Størstedelen af børnene i Sejs-Svejbæk bliver indskrevet på Sejs Skole, hvilket er med til at skabe et godt og solidt fællesskab om skolen, stor forældreopbakning, samt et godt samarbejde med vores lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet.

Hvad gør vi for at sikre en god trivsel?

Trivslen på Sejs Skole er høj. 
Vi vægter højt, at vores elever har et godt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet. 
Vores fællesskab er baseret på et godt samarbejde, tillid til hinanden, og at vi alle vil det samme, nemlig at skabe en god og tryg skole, hvor der er plads til forskelligheder og hvor respekt og en god omgangstone overfor hinanden hører til dagligdagen. 

Venskabsklasser: 
På Sejs Skole arbejder vi med ”Venskabsklasser”, hvilket betyder at f.eks. en klasse i udskolingen (6.-9. årgang) er venskabsklasse med en klasse i indskolingen (0.-3. årgang). 
De laver ting sammen hen over året, bl.a. i forbindelse med vores emneuger. 
På denne måde lærer eleverne hinanden at kende på tværs af årgangene, hvilket giver tryghed for eleverne. 

Legepatrulje: 
Det er vigtigt, at man ikke står alene i frikvartererne og føler sig udenfor fællesskabet. Derfor har vi en legepatrulje på Sejs Skole. Legepatruljen står for at lave nogle fælles aktiviteter i frikvarteret som f.eks. stikbold, fangeleg, sjipning mm. 

Høj faglighed på Sejs Skole

Ifølge tænketanken ”Cepos”, er vi den bedste kommunale skole i Silkeborg Kommune, til at løfte vores elever fagligt. Det må vi godt være stolte af. 

Vores team af engagerede lærere og pædagoger skaber et trygt og godt læringsmiljø for eleverne, hvor lysten og motivationen til at lære er i højsædet. 
Undervisningen tilrettelægges efter hver enkelt elevs faglige og personlige forudsætninger. 

Vi har vision for alle vores elever, de skal ”blive til nogen og til noget”. Vi har ikke kun vision om, at vores elever bliver faglig dygtige, men også at de bliver dannet som gode mennesker, med mod og lyst til livet og verden omkring dem.