Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan på Sejs Skole

Vores indsats på skolen består af den indgribende indsats når mobning er sket.
Her difinerer vi hvad mobning er, beskriver hvem der skal og kan gøre noget og hvordan.
Vi giver kort en præsentation af konflikthåndtering og sprogets betydning i håndtering af konflikt. 

Handleplanen består også af vores forebyggende indsats. Vi definerer hvad vi forstår ved trivsel 
og beskriver flere trivselsfremmende tiltag. 

Hvad er mobning? 

Mobning er en gentagen udsættelse for negativ handlinger både verbale, sociale, fysiske, materielle
og elektroniske. 

Mobning er en gruppes eller en enkeltpersons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af den
enkeltperson på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. 

Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/de, der mobber, og den der bliver mobbet,
således, at den, der bliver mobbet, har svært ved at forsvare sig. 

Mobning kan både være direkte og indirekte og kan udføres af en person eller af en gruppe. 

Typisk måder at mobbe på: Bruge nedsættende øgenavne, holdes uden for fællesskabet, sprede rygter
og bagtale, true eller tvinge, bruge fysisk vold samt brug af SMS og andre elektroniske udtryksformer. 

Drenge mobber ofte meget direkte ved at bruge øgenavne og fysisk vold, mens piger har en tendens
til at mobbe mere indirekte ved at udelukke andre fra fællesskabet eller sprede rygter. 

Mobning kan være et tegn på et dårligt psykisk miljø, der i høj graf præger de sociale relationer, 
normer og gruppedynamikken. Når disse forhold er usunde, får mobning gode vækstbetingelser.