Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole/hjem samarbejde

Skolesang
"Vi er sammen for at le, sammen for at lære.
Det er skolen i Sejs - for dig - for mig. 
Her er minder, her er liv, her er alt det nære. 
Så vi kan være - være til"

Tekst: Marianne Hovgaard og Jan Nørgaard

Et godt skoleliv

Det overordnet mål for et godt skoleliv forudsætter gensidig respekt og et stærkt samarbejde
mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen på Sejs Skole har en ambition om, at man som forælder 
skal føle sig velkommen og inddraget i sit barns skoleliv. 
Vi ønsker at skabe en skole, hvor forældre oplever sig selv som en del af et fællesskab, vi alle
værner om og bidrager til.
Skolebestyrelsen har vedtaget et princip om, at der skal være en høj grad af forældreinddragelse på 
Sejs Skole. Det betyder, at der er fokus på et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem skole og hjem 
i de enkelte klasser. Det samarbejde er en væsentlig forudsætning. 
Både for det enkelte barns trivsel og læringsudbytte, men også for klassen som helhed. 
I nedenstående folder beskriver vi, hvad man som forældre kan forvente af Sejs Skole, og hvad vi som 
skole har af forventninger til jer. Vi ønsker med denne folder at skabe klarhed omkring skolens
grundlag og principper for et godt skole/hjem samarbejde - og dermed et godt skoleliv. 

Velkommen til Sejs Skole
 

SKOLE / HJEM SAMARBEJDET