Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sejs skoles kostpolitik

Det underliggende formål med kostpolitikken er at fremme børnenes trivsel, herunder deres sundhed og udviklingsmuligheder. Udgangspunktet for Sejs Skoles kostpolitik er, at forældrene er de primære aktører i forhold til sund kost.
Alle børn har madpakker med, der dækker dagens behov, og skolen bidrager til kostpolitikken med ordentlige rammer for spisning og et godt samvær om spisning.

Vision
At eleverne gennem sunde kostvaner får energi og en god koncentrationsevne, hvilket på længere sigt danner grundlaget for et raskt og sundt voksenliv.

Mål
Vi har på Sejs Skole en klar holdning til kostens betydning for et barns læring og udvikling, og det er målet at vi gennem oplysning og diskussioner med elever, forældre og samarbejdspartnere sikrer at få denne holdning kommunikeret ud. Skolens kostpolitik afspejles i undervisningen i de fag, hvor det er relevant.
Skolens fysiske, tidsmæssige og sociale rammer giver tid og rum til at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltiderne som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt.
Dette understøttes ved, at der er voksne til stede i spisepausen i skoledelen i indskolingen og på mellemtrinnet. I fritidsdelen skal børnene lære og udvikle evnen til ”selv at mærke efter” og ”selv at træffe valg” om, hvornår de er sultne, hvornår de skal spise og hvor meget.
Vi medvirker til at fremme gode spisevaner og almindelig pli i spisesamvær.

Sådan gør vi
Morgenmad i SFO'en

De børn, der kommer tidligt, kan spise medbragt morgenmad. Der er vand og mælk til rådighed.

Den store frokostpause
Der er voksendeltagelse i frokostpausen kl. 11.15 i indskolingen og på mellemtrinnet, og det er lærernes ansvar, at maden spises i en god atmosfære, med god tid og i et trygt miljø.
Eleverne i overbygningen må gå i Multihuset, hvor de kan købe sandwiches, frugt m.m.
Eleverne fra Mellemtrinnet må handle i Multihuset efter spisepausen med læreren i klassen.

Eftermiddagscafé i SFO’en 
Cafeen er stedet, hvor børnene går ind og spiser en hjemmebagt bolle. Hvis de har medbragt mad eller rester fra skolemadpakken, spiser de når de er sultne. Der er vand til rådighed, og alle børn kan komme og skrælle sig en gulerod i løbet af dagen (14 – 16).
Lejlighedsvis bager vi en kage.

Klubben 
Der er fælles samling hver eftermiddag kl. 14.30, hvor vi mødes om en sund hjemmebagt bolle, og der er time-out i alle aktiviteter på dette tidspunkt, så tiden også kan bruges til fælles beskeder og fælles diskussion.