Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældreforeningen

VELKOMMEN TIL DIG OG DIT BARN!
Og velkommen til det fællesskab, der er på Sejs Skole!

Sejs Skole Forældreforening er en forening af familier på tværs af klasser og årgange - en forening for hele Sejs Skole!

Hvad er forældreforeningen? 
Foreningen har som sit hovedformål at gøre en forskel - først og fremmest for børnene på hele skolen, men også for lærere, pædagoger og forældre. Vi bidrager til kulturelle, sociale og læringsmæssige formål for alle klassetrin. Forældreforeningen har fuld opbakning fra skolens ledelse til vores arbejde.

Hvem er vi? 
Forældreforeningen er dig og mig – kort sagt: alle, der melder sig ind ved at betale kontingent,
er medlemmer.
Jo flere vi er med, jo bedre muligheder har vi for at bidrage til at hjælpe og støtte lærere, pædagoger og elever med at skabe endnu bedre oplevelser og betingelser for leg og læring på Sejs Skole.

Hvad laver forældreforeningen? 
• Vi bidrager med økonomisk støtte til indkøb af ting som elever, klasser eller lærere på en årgang eller trin ønsker sig.
Der kan indsendes ønsker 4 gange årligt til forældreforeningens bestyrelse, som herudfra vælger, hvilke ønsker der prioriteres
• Vi sørger for, at det dygtige personale på Sejs Skole bliver forkælet lidt på Lærernes Dag 5. oktober hvert år
• Gaver til elever, der yder en ekstra indsats til fordel for andre.

Tidligere har vores arbejde eksempelvis bidraget med:
• fornyelse af mellemtrinnets skolegård, bl.a. via motionsløb for at indsamle penge hertil.
• forkælelse af de ansatte ved Sejs Skole på Lærernes Dag
• støtte til indkøb af bordtennisborde i udskolingen
• bio-tur til legepatruljen
• indkøb af luciakjoler
• bustransport for mellemtrinnet til Moesgaard Strand
• bustransport for 7. årgang til Ahl Hage

Hvad er forældreforeningen ikke? 
De kommunale budgetter er udgangspunktet for at drive skolen i Sejs.
Kontingentet fra Foreningen skal altså ikke bruges på at drive skole, men være det ekstra der gør, at livet på skolen bliver ENDNU bedre.
Forældreforeningen er altså ikke brugerbetaling, men det lille ekstra, der gør en forskel.

Hvad betyder dit medlemskab? 
Hvad betyder dit medlemskab? Forældreforeningen er intet uden Sejs Skoles forældre – vi har brug for jer!
Der er brug for alle medlemmers opbakning og arbejdskraft både med praktiske opgaver og økonomisk i form af et medlemskab.
Foreningens bestyrelse koordinerer diverse events og tiltag.

Sådan melder du dig og din familie ind
Medlemskabet koster 99 kr. pr år pr familie, som betales ved hvert skoleårs start på Mobilepay nr. 21489

De bedste hilsner Sejs Skole Forældreforening bestyrelsen: 

Peter Hesselberg
Anne Kathrine Astorp
Annette Garlik Jensen
Mette Østergaard
Kristina Johansen
 

Du kan følge os på Facebook "Sejs Skole Forældreforening".

Dokumenter

Folder - Forældreforeningen.pdf

Shape Created with Sketch.