Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Præsentation af Sejs Skole

Sejs skole er beliggende for foden af Lyngbakkerne ved Silkeborgsøerne og de store skove. Den forskelligartede natur og nærmiljøet inddrages i børnenes dagligdag, hvor det giver mening. Sejs skoles skoledistrikt omfatter Mollerup, Linå, Laven, Laven St., Hårup og Sejs/Svejbæk.

Der går cirka 700 elever på skolen fordelt i indskoling (0. – 3. klasser), mellemtrin (4. - 6. klasser) og udskoling (7. – 9. klasse).
Skolens SFO-tilbud benyttes af stort set alle børn fra 0.-3. klasse, og klubben er et tilbud for børnene i 4.-6. klasse.

På Sejs skole har vi mange traditioner i løbet af året. Traditioner, der understøtter det brede fællesskab, skolens kultur, elevernes dannelse og oplevelsen af tilhør. Skolen har desuden et righoldigt musikliv med blandt andet blæseorkester og kor.

På Sejs skole har vi et internt AKT-team til vejledning og sparring omkring pædagogiske og didaktiske indsatser og tiltag omkring klassefællesskaber og elever. Vi arbejder med SIS, Skolen i Skolen, som er vores mellemformer.

Skolen arbejder desuden med teknologikforståelse, Fablab, integreret i undervisningen, særligt på mellemtrinnet i håndværk og design. Vi har desuden særskilte Fablab-forløb i både skole og klub.

Skolens personale
Den samlede personalegruppe på Sejs skole er kendetegnet ved høj faglighed og et stort engagement i elevernes trivsel og læring. Lærere og pædagoger arbejder tæt og forpligtende sammen om børnenes skolegang og fritid på 0.-6. årgang.

Mission, værdier og målsætning
Sejs Skoles vision er, at alle børnenes potentialer udfoldes optimalt, således at alle har de bedste vilkår for at udvikle sig som nogen og til noget.

Sejs skoles mission er at være folkeskole for alle børn i skoledistriktet og vi arbejder ud fra følgende tre grundværdier: 

- Fællesskab og trivsel
- Kvalitet og ambition
- Udsyn og mod

Det er målet for Sejs Skole, at børnene deltager aktivt i demokrati og fællesskab, at de lærer at være åbne og tolerante og lærer sig medansvarlighed og udviser engagement.

Indsatsområder 2023/2024
I skoleåret 23/24 arbejdes der på hele skolen med følgende fokus:

- Den professionelle medarbejder
- Sprog i alle fag
- Meddelelsesbogen

Skolens fysiske rammer
I alle skolens lokaler er whiteboards med tilhørende projektor og apple-TV, hvor I kan tilkoble mobiltelefoner eller computer til projektor.