Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indgribende indsats - når mobning sker

Hvad kan man gøre for den enkelte elev? 
Give barnet det løfte, at betror det sig til en voksen om et mobningsproblem, har det krav på at føle sig tryg ved og have tillid til, at den voksne konsekvent følger op på problemet.

Lærer og pædagog taler med de involverede børn enkeltvis og efterfølgende evt. samlet.
De involverede taler sig frem til en løsning. Se omtale af konfliktløsningshåndtering i det følgende.


Klassen/klasserne informeres og aftaler, hvordan de kan hjælpe de involverede børn.
Forældrene til de involverede børn kontaktes.

Der afholdes evt. forældremøde.

AKT-team og skolepsykolog kan inddrages.

Hvad kan forældre til mobbede gøre? 
Forældre kan vise forståelse, lytte til og give barnet fuld støtte. De kan gribe fat i problemet hurtigt, når det opdages.
Kontakte barnets klasselærer eller pædagog. Skolen vil hjælpe forældre og barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.

Forældrene kan tage fat i det konkrete og pakke eventuelle fordomme om andre børn væk. Tale pænt om kammerater, forældre og lærere i børnenes påhør. Forældrene kan kontakte mobbernes forældre og fortælle om problemet.
Vise barnet, at man som forældre bakker op om skolens arbejde med problemerne.

Hvad kan forældre til mobbere gøre? 
Undlade at give skyldfølelse, men få i stedet barnet til at føle ansvar.

Fokusere på mobningen ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet, men selve mobningen.

Hvis der er flere om mobningen, kontakte de andre mobberes forældre. Informer barnet om dette og vær forberedt på, at det ikke er alle, der modtager henvendelsen positivt.

Tale pænt om kammerater, forældre og lærere i børnenes påhør.

Tale med den mobbedes forældre.

Kontakte barnets klasselærer eller pædagog. Skolen vil hjælpe forældre og barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.

Hvad kan de andre elever i klassen gøre? 
Lad aldrig som ingenting, hvis en kammerat bliver mobbet, men gør noget for at standse mobningen.

Fortæl det til en voksen. Skolen vil handle øjeblikkeligt, når vi får kendskab til problemet.

Tal med de andre i klassen, der ikke er direkte involveret i mobningen. Lav konkrete aftaler om at støtte hinanden i at få mobningen standset.

Sig fra over for mobberne og støt den mobbede.