Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation mellem skole og hjem

På Sejs Skole er vores vision, at alle børns potentialer udfoldes optimalt, således at alle har de bedste vilkår for at udvikle sig som nogen og til noget.

Gennem hele skolelivet mødes man af skolens grundværdier beskrevet i tre værdipar: fællesskab og trivsel, kvalitet og ambition samt udsyn og mod. Det er ned afsæt i dem, at vi møder hinanden og er sammen om at skabe det gode skoleliv. Et skoleliv hvor menneskelige potentialer skal udfoldes, så alle har de bedste vilkår for at udvikle sig som nogen og til noget. 

Det gode skoleliv skabes ikke blot i skolen, men er et resultat af et stærkt samarbejde mellem elev, skole og forældre. Det er derfor vigtigt, at kommunikationen mellem skole og hjem sikrer, at skolen og forældre i samarbejder tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, og har fokos på det enkelte barns skoleglæde og motivation til at lære, samt til de forventninger der er til at gå på Sejs Skole. 

Skolens primære kommunikationskanal er Aula. I Aula kommunikeres både om den enkelte elev via. beskedsystemet, men også til klasserne om aktiviteter, lektier via. opslag og kalender. Dette gælder alle elever fra 0.-9. klasse. 

Meddelelsesbogen er også et værktøj til at understøtte dialogen mellem elev, forældre og skolens pædagogiske personale med henblik på at styrke elevens personlige og faglige udvikling. Meddelelsesbogen er lovbestemt og udgives som minimum en gang årligt. 

Der afholdes skole-hjem-samtaler en gang årligt. Derudover kan der aftales behovssamtaler. 

Det er magtpåliggende at al kommunikation mellem skole og hjem af alle partner opleves som anerkendende, åben og respektfuld. 

Beskeder
Aula beskedsystem er den primære kommuniaktionsvej. Her skrives beskeder mellem det pædagogiske personale og en elevs forældre. Der kan forventes svar indenfor to arbejdsdage. 

Opslag
Opslag anvendes til kollektive beskeder til en klasse eller en gruppe - f.eks. alle på en årgang. 
Der skrives om klassen, aktiviteter eller fagligt indhold cirka en gang om måneden. Ved særlige indsatser i klassen eller aktiviteter, kan der komme flere opslag i klassen. 

Kalender
Kalenderen anvendes på alle årgange som det sted, hvor der kan kommunikeres om et fags indhold og eventuelle lektier. 
Som udgangspunkt skrives lektier ind i kalenderen med en uges varsel. Dog kan der fra 3. klasse gives lektier for med få dages varsel en enkelt gang imellem. 
Hvis der er skrevet information til en lektion, vil der i Aula forekomme et lille ikon. 

Progression
Fra 3. klasse begynder kommunikationen i kalenderen og udvalgte opslag både at henvende sig til elever og forældre. Dette for at træne eleverne i på sigt selv at kunne 
orientere sig i aktiviteter og lektier og dermed opnå større selvstændighed. 
 

Information på Aula er som udgangspunkt "need to now", så vigtig information ikke går tabt.