Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores moduler

Sejs SFO - vores pædagogisk ståsted

Med afsæt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Silkeborg Kommune og værdigrundlaget på Sejs Skole, har vi i Sejs SFO udarbejdet følgende værdigrundlag. 

Sejs SFO er en SFO for alle - et vokse- og værested. I samarbejde med familierne skaber vi det gode børneliv for børnene. De voksne i SFO'en er omsorgsfulde, nærværende og ambitiøse. Vi vil i arbejdet med børnene tage afsæt i relevant viden og være gode rollemodeller i SFO'en. 

I Sejs SFO arbejder vi bevidst med at styrke og udvikle alle børns trivsel og sundhed. Alle børn skal opleve at have gode venner. Fællesskabet er et centralt omdrejningspunkt i vores SFO, hvor vi styrker og udvikler robuste fællesskaber, hvor alle modtager og bidrager til fællesskabet, og der skal være plads til alle. 

I Sejs SFO styrker og udvikler vi børns trivsel og læring i samarbejde med professionelle og engagerede voksne. Vi vil børnene og hinanden noget, og har noget på hjertet. 

I Sejs SFO hylder vi legen, kreativiteten og bevægelse. Vi understøtter børnenes naturlige lyst til at være nysgerrige og eksperimenterende. Natur og fysisk aktivitet er en vigtig del af hverdagen, og vi bruger nærområdet og den lokale natur. Vi skal sammen med børnene ligeledes turde udforske og lade os inspirere af verden omkring os. 

SFO'en har følgende åbningstider:

Morgenmodulet åbner kl. 6.30 - 7.50 (undervisningen begynder kl. 8.00)
Eftermiddagsmodulerne begynder når undervisningen slutter og har åben til kl. 17.00, med undtagelse af fredag, hvor den lukker kl. 16.30.

Klub har følgende åbningstider:

Mandag-torsdag for 5.-6. årgang.
Mandag-fredag for 4. årgang.

Eftermiddagsmodulet i Klubben starter efter endt undervisning og slutter kl. 17.00, med undtagelse af fredag, hvor den lukker kl. 16.30.
Aftenklubben er for 5.-6. klasserne, tirsdag og torsdag fra kl. 18.30-20.30

Man kan vælge følgende moduler i Klubben: 

4. klasse modul/morgen: pasning om morgen i SFO'en + klubben efter endt undervisning. 
4. klasse modul: man er tilmeldt mandag til fredag i klubben, eftermiddag.
4. klasse lille modul: man kan valgfrit vælge at gå i klubben to gange om ugen. 

5. klasse modul: man er tilmeldt klubben mandag til torsdag, eftermiddag samt aftenklubben.
5. klasse lille modul: man kan valgfrit vælge at gå i klubben to gange om ugen samt aftenklubben.

6. klasse modul: man er tilmeldt klubben mandag til torsdag, eftermiddag samt aftenklubben.
6. klasse lille modul: man kan valgfrit vælge at gå i klubben to gange om ugen samt aftenklubben.

OBS indmeldelse og udmeldelse af SFO/Klub:

Indmeldelse og udmeldelse (som følge af skoleskift) skal ske via Silkeborg Kommunes hjemmeside.
Der kan ikke ind- og udmeldes via skolen.