Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang fra børnehave til skole

Skolen starter i børnehaven! Børn, der er glade for at gå i børnehave, glæder sig oftere til at starte i skole end børn, der er mindre glade for at gå i børnehave. Børn, som har overvejende positive forventninger til skolen, klarer typisk overgangen og skolestarten bedre end børn, der er overvejende ængstelige for skolestarten.

Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og børnenes lyst til at erobre ”det nye”.Derfor har vi prioriteret dette samarbejde højt og vil i det følgende redegøre for hvad og hvordan vi arbejder med den gode overgang i Sejs-Svejbæk og Laven skoledistrikt.

Det er vigtigt for os, at I som forældre oplever sammenhæng i den overgang, der finder sted mellem børnehaver, skole og SFO. Samtidig er det vigtigt, at jeres barn oplever overgangen som naturlig i forhold til alder og personlig udvikling.

Det fælles grundlag
Den gode skolestart på Sejs Skole tager udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.

  • Tryghed er en forudsætning for at kunne indgå i fællesskabet og dermed sikre den gode trivsel for den enkelte.
  • Relationerne til de voksne er omdrejningspunkt for denne tryghed, ligesom relationerne til de andre børn er en vigtig faktor, når det handler om tryghed.
  • Motivation og variation er vigtige forudsætninger for, at den enkelte elev oplever faglig- og social læring. Den nye kontekst stiller nye krav til børnene. Vi tror på, at variation og bevidst -    fokus på motivation letter overgangen fra børnehave til skole.

Arbejdet med den gode overgang
Herunder kan I se, hvordan vi helt konkret vil arbejde med den gode overgang.

  • Besøg hos hinanden både før og efter skolestart
  • Børnehaverne besøger hinanden i løbet af foråret – børn udefra er velkomne
  • Videndeling om børnene – naturligvis med jeres tilladelse
  • Sprogvurdering
  • Klassedannelse af ledelse