Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensreglerne bygger på, at eleverne selv skal tænke over, hvordan man opføre sig
i skolen. 

Ordensreglerne skal reguleres adfærden, således at alle rives på skolen. 

Uenighed og konflikter skal så vidt muligt løses på stedet af de implicerede parter.

 • Man skal altid rette sig efter anvisningerne fra de voksne. 
 • Jo ældre man er, jo større ansvar har man som en positiv rollemodel. 
 • Den måde man opfører sig på, skal passe til det sted og den situation man er i. 
 • Frikvartersophold finder som hovedregel sted afdelingsvis. Der anvises et hjemområde til hver afdeling/årgang. 
 • Man skal behandle andre ligeværdigt og ikke optræde krækende eller nedladende i hverken ord eller handling. 
 • Hvis man gør skade på noget eller nogen er man erstatningsansvarlig om det er sket med fortsæt eller ej. 
 • Man skal altid rette sig efter særligt udtalte regler, som er angivet ved opslag eller mundtlig oplysning (påbud og forbud). 
   

Særlige regler: 

 • I indskolingen skal man være på legepladsen i frikvartererne. 
 • Eleverne fra 4.-9. årgang må kun forlade skolens område i frikvarteret for at gå i Multihuset, hvor der er mulighed for at købe mad. 
 • Eleverne og ansatte skal bruge cykelhjelm, når der cykles i skoletiden inkl. pauser. 

 

Skolebestyrelsens møde d. 24.02.21
Ny Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (virkning fra d. 01.01.2021) er behandlet på mødet. 
Bekendtgørelsen har ikke givet anledning til ændringer af ordensreglerne. 

Retsinformation