Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger, ansvar og samarbejde

Studerende på Sejs skole.

Som lærerstuderende på Sejs skole indgår du på lige fod med alle andre ansatte. Vi har en forventning om, at du som studerende har det primære fokus på praktikken i hele praktikperioden og ser dette læringsforløb som et fuldtidsarbejde. Vi ser dig som en ”kommende kollega” og har derfor også en forventning om, at du øver dig i at være lærer og at du er på skolen til alt relevant arbejde, som er forbundet med dit praktikforløb. Det betyder, at du deltager i lærernes teammøder og faggruppemøder samt i generelt lærerarbejde i det hele taget som også indebærer gårdvagter, fælles forberedelse og skole-hjemsamarbejdet.

Som ”kollega” indgår du i hele opgaven omkring en klasse sammen med din praktiklærer. Skole-hjem samarbejdet kan være skole-hjemsamtaler, klassearrangementer, forældresamtaler samt inddragelse i kommunikation over aula.

Vi forsøger som praktikskole så vidt muligt at tilrettelægge en dagligdag for dig, så indsatsen kommer til at ligne en normal arbejdsuge. Vi sikrer dig et skema, hvor der er tid til refleksion og samarbejde både sammen med din studiegruppe og sammen med dine praktiklærere. Dette får du en plan for, inden din praktik starter.

Tavshedspligt og GDPR
Som studerende har du tavshedspligt. Fortrolige oplysninger om elever, ansatte, forældre m.m. er underlagt tavshedspligten. Det kan dreje sig om elevers testresultater og forældres mundtlige/skriftlige bekymringer. Det betyder, at du og dine medstuderende f.eks. ikke skal drøfte elever, forældre og øvrige situationer, når I kører i offentlig transport eller på anden måde er væk fra jeres arbejde i praktikken.

Ifølge GDPR og databeskyttelseslovgivningen skal du også sikre, at al kommunikation om elever og internt mellem kollegaer skal foregå via AULA, særligt hvis det indeholder personfølsomme oplysninger. Her skal du sikre dig, at kommunikationen bliver afsendt som ”sikker”.