Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kompetenceområder i praktik på niveau 3

Færdigheds- og vidensmål
Praktikperioden på Sejs skole tager udgangspunkt i læreruddannelsens videns- og færdighedsmål for det enkelte studieår. Nedenfor ses en oversigt over praktikniveau 3 og hvilke fokuspunkter, der skal være i din praktikperiode her på Sejs Skole. 
Kompetenceområder i praktikken på nivieau 3

Kompetenceområder                                                                    Færdighedsmål                                                        Vidensmål                                                 
 Den studerende kan Den studerende har viden om

Didaktik: 
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, 
gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, 
herunder læringsmålstyret undervisning. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen. 

 

 

 

Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende 
undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og 
årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens 
øvrige ressourcepersoner. 

Evaluere elevernes læringsudbytte og undervisningens effekt
og udvikle egne og andre praksis på et empirisk 
grundlag. 

 

 

 

Organisations- og undervisnings- og samarbejdsformer,
metoder til formativ og summative evaluering og 
observations- dataindsamling - og dokumentations-
metoder.  

 

 

 

 

Klasseledelse: 
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes 
faglige og sociale læringsmiljø. 
 

Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. 

 

Læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

Kompetencemål: 
Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare
og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale
fællesskab. 
 
  
Raltionsarbejde: 
Ralationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, 
kollegaer, forældre og skolens ressource personer. 
 
Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen
og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter
på skolen.
 
Anderkendende kommunikation, og ligeværdigt 
samarbejde, inklusionsprocesser, 

 
Kompetencemål: 
Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, 
forældre, kollegaer og andre ressourcepersoner og reflektere over
relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes 
læring og trivsel i skolen. 
 

Kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

 

 

Processer, der fremmer godt skole-hjem samarbejde og
samarbejdsforer ved forældremøder og forældresamtaler
og kontaktgrupper. 

 

 

Fordeling af vejledningstimer 

Vejledningstimerne fordeles mellem praktiklærerne i forhold til, hvor mange lektioner, de studerende varetager hos den pågældende praktiklæreres klasser.