Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsesvalg 2024

Kære forældre på Sejs Skole       
                                                                                                                                                   
Jeg skriver til jer for at fortælle, at der i år er valg til skolebestyrelsen. 

Der er 7 forældrevalgte i bestyrelsen, og hvert andet år er der enten tre eller fire medlemmer på valg. 
I år er det tre, der er på valg. Dertil kommer, at der også er brug for valg af stedfortrædere, idet der 
pr. 1. august ikke er nogen.

I uge 11 og 12 kan alle henvende sig på kontoret i åbningstiden på skoledage mellem 8.00 og 15.00 for at sikre sig, at man er på valglisten og dermed både har stemmeret og er valgbar. Det er lovpligtigt, at man har denne ret. Vi har lagt en liste frem, med dem vi har registreret som værende valgbare og stemmeberettigede.

Det er som udgangspunkt forældremyndighedsindehavere til børn der pt. går på skolen samt forældremyndighedsindehavere til børn i den kommende 0. årgang, som er på listerne. 
I særlige tilfælde kan man som ”bonusforælder” eller plejeforælder blive optaget på listen. Det fremgår af Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen § 5 og 6, se vedlagte. 

Lige efter påske kan man melde sit kandidatur og få en lille præsentation sendt med ud på Aula sammen med andre kandidaters præsentationer, ligesom de tilbageværende fire kandidater vil præsentere sig. Man kan melde sig ved at skrive til undertegnede på Aula.

Præsentationerne sendes ud i uge 17, og den 14. maj klokken 19.00 holder vi et såkaldt valgmøde, hvor alle stemmeberettigede er velkomne til at komme og stemme. (Vi sender en reminder ud ugen før). 
Skulle de fremmødte på det møde blive enige om, hvem der skal vælges ind i skolebestyrelsen, er valget afgjort, og der bliver ikke en efterfølgende afstemning. Bliver man ikke enig til valgmødet, skal der efterfølgende afholdes skriftligt valg.

Næste ordinære møde i skolebestyrelsen er tirsdag den 2. april. Her kan man møde op en halv time før mødet og tale med nuværende medlemmer af bestyrelsen om arbejdet i skolebestyrelsen. 
Det er ved skolens kontor.

Med venlig hilsen
Kristian Mikkelsen, 
Skoleleder
 

Dokumenter

Valgret og valgbarhed.pdf

Shape Created with Sketch.